Mélyépítés: a földmunkagépek bemutatása

A mélyépítés egyik jelentős részét teszi ki a földmunka, amihez rendszerint különböző földmunkagépeket használnak. Ezeket a gépeket fogjuk bemutatni és csoportosítani.

A földmunkák, az alapozás, az út- és vasútépítés, a földalatti vasút- és alagútépítés, valamint a közműépítés legfontosabb gépei sorolhatók a mélyépítőgépekhez.

Földmunkagépeknek nevezzük azokat a motorral hajtott vagy vontatott munkagépeket, munkaeszközöket, amelyek a talajjal kapcsolatos kitermelő, rakodó, szállító és elhelyező vagy beépítő tevékenységet végzik.

A földmunkagépek közé tartoznak azok a gépek, melyeket földkitermeléshez és földszállításhoz használnak. Ezekkel a gépekkel történik a talaj kitermelése, szállítása, elhelyezése, elterítése és tömörítése is. A mélyépítőgépek legnagyobb és legjelentősebb csoportját alkotják.

A földmunkagépek csoportosítása az elvégzett műveletek alapján:

  • a föld kitermelése, melynek műveletelemei: lazítás, bontás, kiemelés, nyesés, munkaeszköz megtöltés, lerakás

  • a föld szállítása a beépítés helyére, amely megtörténhet a kitermelő géppel, vagy egyéb szállítójárművel

  • a föld beépítése, amelynek során megtörténik a föld lerakása, a szállítóeszköz ürítése, a talaj tömörítése

  • az utómunkák elvégzése, amely elsősorban a profil kialakítását, egyengetését foglalja magában

Magyarországon a földmunkagépek működtetéséhez – megfelelő vizsga letétele alapján szerezhető – hatósági gépkezelői engedély szükséges.